Bán Đất Phường Đông Hòa Dĩ An

Pwww.datdian.nethường Đông Hòa là một phường thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phường được thành lập ngày 13 tháng 1 năm 2011 trên cơ sở xã Đông Hòa cũ. Khi thành lập, phường có diện tích 1.025 ha và 46.582 người. Phường có 7 khu phố: Đông A, Đông B, Tây A, Tây B, Tân Hòa, Tân Lập,Tân Quí.


Comments